1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • Last Modified: E premte 15 Prill 2016.

Mos e humb shpresën nga mëshira e Allahut

Allahu i Madhëruar në Kuran thotë :

Thuaj : ” O robërit e Mi që i keni tejkaluar caqet kundër vetvetes (duke kryer ligësi e gjynahe)!

Mos i humbni shpresat nga mëshira e Allahut, vërtet që Allahu i fal të gjitha gjynahet.

Vërtet që është Ai gjithnjë Falësi i Madhë, Mëshirëploti. Az-Zumer 53

 

I Dërguari sal-lAllahu alejhi ue selem ka thënë :

“ Vërtet Allahu i Madhërishëm gjatë natës e mban të shtrirë dorën për të pranuar pendimin e mëkatarëve të ditës

dhe e mban të shtrirë dorën gjatë ditës për të pranuar pendimin e mëkatarëve të natës, derisa të lind Dielli nga Perendimi ”.

Shënon Muslimi

 

www.studio-rejan.com