1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • Last Modified: E premte 15 Prill 2016.

O djalosh!

odjalosh

 

►Nxënia e dijes është obligim për çdo musliman, kështu që mos përto në kërkimin e diturisë.

Allahu në Kuran thotë:

{ O besimtarë! Kur ju thuhet : “ Bëni vend të tjerëve në ndejat tuaja!” , ju ngituni, e Perëndia do t’i lartësojë besimtarët që janë pranë jush, e veçanërisht dijetarët do t’i ngrisë në shkallë të lartë.E, Perëndia di çdo gjë që punoni.} Muxhadele (11)

I Dërguari, sal-lAllahu alejhi ue selem, ka thënë:

“Atij që e merr rrugën e diturisë, Allahu do t’ia lehtësojë rrugën për në Xhenet.” (Shënon Muslimi).

►Mbille në zemrën tënde dashurinë ndaj leximit të librave.

►Shfleto revista të dobishme që kanë të bëjnë me çështjet e fëmijëve.

►Ushtroje veten tënde për të shkruar gjëra të dobishme.

 

Vazhdon...
Përktheu dhe pështati : Ebu Bekr Ruli