1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • Last Modified: E premte 15 Prill 2016.

100 dobi për agjërueset - Kapitulli i zekatit

kapitulli-i-zekatit

 

Kapitulli i zekatit

  1. Shpërblimi në sadaka është i njëjtë, si për mashkullin, ashtu edhe për femrën.
  1. Obligim e ka femra të shikojë se në çka duhet të jepet zekati.
  1. Nuk ka kurrfarë problemi që femra të bëjë punë të mira për prindërit e saj nga pasuria e vet.
  1. Zekati që u jepet të afërmve shpërblehet dy herë: si sadaka dhe si mbajtje e lidhjeve farefisnore.
  1. Femrës i lejohet që t’ia japë zekatin ndonjë shërbëtoreje (punëtoreje) muslimane.
  1. Gjithashtu asaj i lejohet që zekatin t’ia japë ndonjë punëtoreje jomuslimane.
  1. Lejohet që femra t’ia japë zekatin burrit të saj në qoftë se ai është i varfër dhe nevojtar për atë zekat.