1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • Last Modified: E premte 15 Prill 2016.

Dije se në dhikrin (përmendjen e Allahut të Lartësuar) ekzistojnë pesë virtyte

Dije se në dhikrin (përmendjen e Allahut të Lartësuar) ekzistojnë pesë virtyte:

1. Me të arrihet kënaqësia e Allahut të Lartësuar.

2. Ai e shton kujdesin në kryerjen e adhurime.

3. Ai është fortesë nga shejtani (djalli); nëse (robi) është përmendës i Allahut të Lartësuar.

4. Ai e zbut zemrën.

5. Ai mbron nga mëkatet.

 

Shkëputur nga libri "Muhtesaru tenbihi-l-gafilin".

Autor: Ebu el-Lejth es-Semerkandi